Iniciatīvas “Gudrā Latvija” tiešsaistes semināru cikls uzņēmējiem
Iniciatīvas “Gudrā Latvija” tiešsaistes semināru cikls uzņēmējiem

Lai skaidrotu dažādu IT risinājumu praktisko  pielietojumu ikdienā, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) izglītojošās iniciatīvas “Gudrā Latvija” otrā posma ietvaros martā un aprīlī bija iespēja sekot līdzi tiešsaistes semināru ciklam uzņēmējiem.

 

Ciklā tika iekļauti četri tiešsaistes semināri, kas veltīti tādām  patlaban aktuālām tēmām kā e-dokumentu pielietojums biznesa procesu efektivitātes palielināšanai, drošas autentifikācijas un elektroniskās parakstīšanas rīki biznesa drošībai, biznesa pārvaldības risinājums (ERP) maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī kiberdrošība.

 

LIKTA prezidente Signe Bāliņa: “Viens no vislielākajiem biznesa izaicinājumiem ir arvien pieaugošā tehnoloģiju daudzveidība, kurā orientēties nav vienkārši. Tāpēc uzņēmēji jaunu risinājumu ieviešanu nereti mēdz atlikt uz vēlāku laiku.” Šajos četros semināros uzņēmēji tika iepazīstināti ar dažādiem risinājumiem biznesa procesu un drošas pārvaldības jautājumos. Viņiem bija iespēja pieteikties arī uz mentoringa sesijām, kurās kopā ar nozares labākajiem ekspertiem varēja aktualizēt ar sava biznesa attīstību saistītas tēmas un konsultēties par piemērotākajiem IT risinājumiem.

 

Visi četri tiešsaistes semināru cikla ieraksti pieejami LIKTA Youtube kanālā un LIKTA Facebook lapā.

 

Raidījumu ciklu atklāja seminārs par e-dokumentiem un to apriti. Tajā tika runāts par to, kas ir e-dokumenti un kādas priekšrocības sniedz to izmantošana. Tika apskatītas nozares, kurās e-dokumentu izmantošana varētu būt īpaši nozīmīga, kā arī dažādi elektronisko dokumentu aprites ieviešanas praktiskie aspekti, sākot no uzstādīšanas līdz pat sistēmu optimizācijai un tehnoloģiju nākotnes tendencēm. Semināra viesi: Telema pārdošanas direktors Latvijā Valdis Zītars un Telema Latvija vadītāja Alda Bražūne.

 

Otrajā raidījumā kopā ar uzņēmuma Smart-ID pārvaldnieka SK ID Solutions Latvijas filiāles vadītāju Sanitu Meijeri uzmanības centrā bija kiberdrošība, apskatot izplatītākos kiberdrošības riskus un kļūdas. Kā uzņēmumiem pasargāt sevi no dažāda veida kiberuzbrukumiem, kad liela daļa darbinieku strādā attālināti? Kas ir Smart-ID un kā to  pielietot?

 

Trešajā raidījumā ELVA biznesa attīstības vadītājs Māris Skotelis iepazīstināja ar dažādiem IT biznesa pārvaldības risinājumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tika skaidrots, kādiem uzņēmumiem IT biznesa pārvaldības risinājumi visvairāk nepieciešami, nedaudz pieskaroties arī kiberdrošībai.

 

Raidījumu ciklu noslēdza visaptveroša saruna par rīkiem drošam biznesam digitālajā vidē, kur vēl sīkāk par dažādiem drošības jautājumiem, riskiem, elektroniskajiem rīkiem un to izmantošanu diskutēja Smart-ID pārvaldnieka SK ID Solutions Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere un Telema pārdošanas direktors Latvijā Valdis Zītars.

 

Par iniciatīvu “Gudrā Latvija”

Iniciatīva “Gudrā Latvija” tiek rīkota ar mērķi izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem un mudināt viņus ieviest tos savos uzņēmumos, kā arī sniegt tam nepieciešamo informatīvo atbalstu.

Iniciatīvas ietvaros Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi tīmekļvietnē www.gudralatvija.lv aicināti novērtēt sava uzņēmuma digitālo briedumu un noskaidrot, kādi IT risinājumi varētu palīdzēt strādāt efektīvāk un kļūt konkurētspējīgākiem. Testā apkopoti vienkārši jautājumi, kas palīdz novērtēt, cik lielā mērā uzņēmums izmanto IT instrumentus ikdienas darbā. Pēc testa aizpildīšanas tiek saņemts padziļināts digitālā brieduma vērtējums, salīdzinājums ar nozares konkurentiem, kā arī ieteikumi par IT risinājumiem, kurus būtu nepieciešams ieviest nākotnē.

 

Kampaņu organizē: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

Kampaņas partneris: Smart-ID

Kampaņas atbalstītāji: ELVA, Microsoft, Telema, projekts DINNOCAP.

Atpakaļ