Par

PAR PROJEKTU "GUDRĀ LATVIJA"

Latvija var sevi dēvēt par interneta infrastruktūras lielvalsti, tomēr mūsu sabiedrības digitālās prasmes joprojām atpaliek no mūsu iespējām tās izmantot. Saskaņā ar visaptverošu pētījumu visās Eiropas Savienības valstīs (DESI 2019 – Digital Economy and Society Index) Latvija jo īpaši atpaliek tieši prasmē izmantot digitālās tehnoloģijas uzņēmējdarbībā. Esam top3 pēdējo valstu vidū e-komercijas risinājumu izmantošanā un starp pēdējām piecām valstīm, kas uzņēmumos ieviesuši dažādus IT risinājumus. Pozitīvā ziņa ir tā, ka esam starp TOP3 valstīm ar vislielāko attīstības izaugsmi pēdējo piecu gadu laikā. Tātad – ja gribam, tad arī varam!

LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija) tic, ka digitālā transformācija palīdzētu Latvijai sasniegt straujāku ekonomisko izaugsmi un pavisam praktiski palīdzētu sasniegt katram Latvijas uzņēmumam augstāku produktivitāti un lielāku peļņu.

Tāpēc LIKTA sadarbība ar kampaņas partneriem 2019. gadā uzsāka projektu “Gudrā Latvija”, kura ietvaros vēlamies palīdzēt Latvijas uzņēmumiem digitālajā transformācijā, sniedzot viegli saprotamus padomus un risinājumus.

"Gudrā Latvija" 1. posms

"Gudrā Latvija" 2. posms

"Gudrā Latvija" 3.posms

PAR DIGITĀLĀ BRIEDUMA TESTU

Projekta "Gudrā Latvija" 1.posmā tika izstrādāts Digitālā brieduma tests, kurā uzņēmēji, atbildot uz jautājumiem par uzņēmuma iekšējiem/ārējiem procesiem, var saņemt padziļinātu vērtējumu ne tikai par sevi, bet arī salīdzinājumu ar konkurentiem savā nozarē un reģionā. 

Pēc testa aizpildīšanas katrs respondents saņem ieteikumus, kādi IT risinājumi palīdzētu uzņēmumam strādāt efektīvāk. 

Digitālā brieduma tests tapis sadarbībā ar projekta 1.posma partneriem Edisoft, Microsoft Latvia, Lursoft, VISMA, ELVA un FITEK, kā arī projekta atbalstītājiem BREGARDS, ELVA, Komercizglītības centrs un Baltic3d.EU.

Vairāk par projektu:
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija
E-pasts: gudralatvija@gudralatvija.lv