Gudrā Latvija Privātuma Politika

Privātuma politika – LIKTA Digitālā brieduma tests

LIKTA apstrādā personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), vienotais reģistrācijas Nr.40008038242, juridiskā adrese Stabu iela 47-1, Rīga, LV-1011. LIKTA ir atbildīga par kampaņas “Gudra Latvija” un tās ietvaros izstrādātā Digitālā brieduma testa īstenošanu un par šo pasākumu ietvaros veikto personas datu apstrādi.   

Personas datu apstrādātāji ir pakalpojumu sniedzēji, piemēram, sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzēji.  Personas datus var saņemt kampaņas “Gudra Latvija” sadarbības partneri, lai palīdzētu LIKTA īstenot kampaņas aktivitātes: SIA Elva Baltic, SIA Microsoft Latvia, SIA SK ID Solutions , SIA Telema. Pakalpojumu sniedzējiem un partneriem personas dati ir pieejami, lai veiktu konkrētus uzdevumus, un tiem ir pienākums tos neizpaust un neizmantot citiem mērķiem. 

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana (VDAR 6.1.a)).

Datu apstrādes nolūks ir veicināt sabiedrības digitālās prasmes; apkopot, analizēt informāciju un informēt sabiedrību par tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos; balstoties uz testa rezultātiem, piedāvāt konsultācijas un apmācības par efektīvāku digitālo tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos.

Personas dati, kas tiek vākti un apstrādāti, aizpildot Digitālā brieduma testu:

-Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs (izvēles), uzņēmuma nosaukums, amats.
-Citi dati - testa rezultātā iegūtie dati.


Personas dati tiks glabāti līdz kampaņas “Gudra Latvija” pabeigšanai, bet ne ilgāk kā 5 gadus. Personu, kas nevēlas saņemt jaunumus vai tikt konsultētas, e-pasta adrese un tālruņa numurs tiks dzēsts vēlākais sešus mēnešus pēc testa rīkošanas pabeigšanas. Pēc minētā perioda dati tiks dzēsti.

Tev ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi, pieprasīt tos labot vai papildināt. Tev ir tiesības brīvi izvēlēties, dot vai nedot piekrišanu datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot datu apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Ja Tev ir jebkādi jautājumi par Tavu personas datu apstrādi, Tu tos vari uzdot, rakstot e-pastu uz office@likta.lv. Tev ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā https://www.dvi.gov.lv/lv/ , e-pasta adrese info@dvi.gov.lv.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas Privātuma Politika -  https://likta.lv/privatuma-politika/